Διεπαφή σχολικών μονάδων
ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ:
ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΦΑΣΗ:

Σχεδιασμός - Υλοποίηση
Παύλος Πασχάλης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Παιδείας, 2017